wtorek, 9 października 2012

Ewa Demarczyk - Czerwonym blaskiem otoczonaEwa_Demarczyk_en 

Inna wersja tytułu: Tancerka, Ostatnie Tango

muzyka / music .E.Deloire, 
słowa / lyrics Stanisław Ratold

Title: Red glow surrounded Another version of this title: Dancer, Last TangoFrench-Polish Tango: Mon Homme (Blady Niko) - Barbara Rylska, 1960sBarbara_Rylska only pl

EN


Barbara Rylska -- Blady Niko (Pale Nico) (Original French title: Mon Homme) (Muz. Maurice Yvain, Tekst: Stanisław Ratold) Recorded by Muza, 33 rpm. (Warsaw, Poland ca 1967) 

NOTE: "Mon Homme" (Polish title: Blady Niko, meaning in English: Pale Nico) was a great hit of the early 1920s, composed in Paris by Maurice Yvain and made famous in 1922 by Mistinguett - la grande vedette of the cabarets of Paris. Originally composed as a Fox-Trot, it was sung by her more "a la maniere du chanson artistique". During its long and worldwide career, that song was sung by many artists also as tango - such was first Polish recording of "Blady Niko", made in Warsaw in 1922 for Syrena Grand Rekord by a cabaret singer Stanisław Ratold, who was also author of the Polish text - full of passion and desire. I never heard that version, but only with an utmost effort of my imagination I can see a man! -- confessing in public such heartbreaking story of his mad love for a criminal hunk Blady Niko, who: "beats me to blood, takes away my money but when he approaches to kiss me, every nerve trembles in my flesh" :-) 

A couple of days ago I uploaded that hit in excellent jazzy version by Paul Whiteman's orchestra http://youtu.be/HKbZd77oM8s 
Now, I am presenting "Mon Homme" (Blady Niko) performed as ultra-hot tango and recorded in late 1960s in Warsaw, by Barbara Rylska. In a communist Poland, Rylska was one of these wonderful stage artists who were able to recall with taste and refinement -- in almost perfectly mimetic way and with only a discreet parodistic touch -- the atmosphere and style of legendary pre-war cabarets and music theatres of Warsaw. The hot apache-tango "Blady Niko" sung by Rylska's low and slightly harsh voice belongs, no doubt to her peak achievements. What a great loss for Polish stages was her withdrawal from artistic career, in the end of the 1970s! 

See other renditions of Rylska's, I presented in You Tube a couple of years ago -- they are really worth the time you'll spend with them!
Bublitschki http://youtu.be/SOLUaWYGHPI
She's Tipsy, That Gal (Ta mała jest wstawiona) http://youtu.be/_gFT58tS0Is
I'm Afraid To Get Fat (Ja się boję utyć) http://youtu.be/EQFt7wJCyyk

PL
Barbara Rylska - Blady Niko (Blady Nico) (Original French title: Mon Homme) (Muz. Maurice Yvain, Tekst: Stanisław Ratold) Nagrane przez Muza, 33 rpm. (Warszawa, Polska ca 1967)
UWAGA: "Mon Homme" (tytuł polski: Blady Niko, co oznacza w języku angielskim: Blady Nico) był wielkim hitem początku 1920 roku, w składzie w Paryżu przez Maurice'a Yvain i rozsławione w 1922 roku przez Mistinguett - la grande VEDETTE z kabaretów z Paryż. Skomponowana w Fox-Trot, było śpiewane przez jej więcej "a la du Artistique Maniere chanson". Podczas swojej długiej kariery i na świecie, że piosenka była śpiewana przez wielu artystów, jak również tango - takie było pierwsze polskie nagranie "Blady Niko", wykonane w Warszawie w 1922 do Wielkiego Syrena Rekord przez kabaretowej śpiewaczki Stanisława Ratold, który był również autorem Polski tekst - pełne pasji i pożądania. Nigdy nie słyszałem tej wersji, ale tylko z najwyższej wysiłku wyobraźni widzę człowieka! - Wyznając publicznie takiego opowiadania bolesny jego szalonej miłości do przestępczej przystojniak Blady Niko, który: "bije mnie do krwi, zabiera moje pieniądze, ale kiedy podchodzi do mnie pocałować, każdy nerw drży w moim ciele" :-)

Kilka dni temu wrzucone, który uderzył w świetnym jazzowym wersji poprzez http://youtu.be/HKbZd77oM8s orkiestry Pawła w Whiteman 
Teraz przytaczam "Mon Homme" (Blady Niko) wykonywane jako tango ultra-hot i odnotowane w latach 1960 w Warszawie przez Barbara Rylska. W komunistycznej Polsce, Rylska był jednym z tych wspaniałych artystów scenicznych, którzy byli w stanie przypomnieć sobie ze smakiem i wyrafinowaniem - w sposób niemal doskonale mimetyczne i tylko dyskretny kontakt parodystyczne - atmosfera i styl legendarnych przedwojennych kabaretów i muzyki teatry w Warszawie. Hot apache-tango "Blady Niko" zaśpiewany przez niski i nieco szorstki głos Rylska to należy bez wątpienia do jej szczytowych osiągnięć. Co to wielka strata dla polskiej scenie był jej wycofanie z kariery artystycznej, w końcu 1970 roku!

Zobacz inne interpretacje Rylska-tych, przedstawiony w You Tube kilka lat temu - są naprawdę warte czasu będziesz spędzać z nimi!
Bublitschki http://youtu.be/SOLUaWYGHPI
Ona Tipsy, That Gal (Ta Mała żart wstawiona) http://youtu.be/_gFT58tS0Is
Obawiam się, że przytyje (JA SIE Boje utyć) http://youtu.be/EQFt7wJCyyk

Irena Kwiatkowska - "Blady Niko" (Wieczór w "Szpaku")Irena_Kwiatkowska en 

Irena Kwiatkowska w filmie dokumentalnym "Wieczór w 'Szpaku'" (1960). / Irena Kwiatkowska in the documentary film "An Evening in the Starling" (1960).
Piosenka / Song "Blady Nico"
Muzyka / Music: Maurice Yvain
Słowa / Lyrics: Stanisław Ratold


Blady Niko - tekst piosenki

Całe me szczęście i cały dla mnie świat- Blady Niko on był pierwszy, co posiadł miłości mojej kwiat- Blady Niko śród nocy ponurej ja marząc o nim płaczę i szlocham choć on nie jest bogaty ni piękny, ale cóż ja go kocham ten bandyta bije mnie, jestem na dnie zabiera mi pieniądze, pije noce, dnie. Lecz ja mam go w swoich zmysłach, mam w swej krwi gdy się zbliży każdy nerw w mym ciele drży tylko spojrzy na mnie już rozchylam ust mych róż ją go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi choć on człowiek podły zły, a wepchnąć nóż brak mi sił więc ronię łzy taka dola los mój psi, że go mam w swej wrzącej krwi szaleństwem dla mnie porzucić go choć tak radzą ludzie przecież on mi jest droższym nad życie więc sił brak, dobrzy ludzie wszak każda kobieta potrafi zrobić wszystko gdy kocha no więc czyż ją nie jestem litości waszej godna, choć trocha wciąż przeklinam: "bodaj szczezł" nie szczędzę łez, lecz krzyknie: "choć" i idę z nim jak wierny pies Bo ja go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi kto zaś nie czuł tego śmieje się i drwi lecz ten nie wie, co to jest miłości krwawy chrzest mówię wam że ja go mam w swej wrzącej krwi niech więc każda z dziewcząt drży, by nigdy nie opętały ją te sny w piersi grot zatruty tkwi, gdy się kogo ma w swej krwi

Agnieszka Różańska - "Blady Nico" - recital "Pozytywka"/ recital "Music Box"Agnieszka Różańska only pl 

Recital Agnieszki Różańskiej 25 czerwca 2012 r. "Pod Pretekstem". / Agnes Rozanska Recital June 25, 2012, the "Under the pretext".
"Blady Nico" 
muzyka / music: M .Ivain 
słowa / lyrics: S.Ratold
Wykonanie / there are: 
Agnieszka Różańska-Wokal/ vocal 
Jacek Skowronski- Piano / piano 
Jarosław Buczkowski- Akordeon / accordion 
Wojciech Sablik- Skrzypce / violin
Pale Niko - Lyrics (by Google translator)

All my happiness and all my world-Pale Niko
It was the first, which possessed the love of my flower-pale Niko
among the gloomy night I dreamed about him crying and blubbering
although he is not rich than beautiful, but what I love him
This thug beats me, I'm at the bottom
take my money, drinks nights, days.
But I've got it in their right mind, I'm in his blood
when he approaches every nerve in my body trembles
just look at me now I open my roses paragraph
I got it after him in his right mind, I'm in his blood
He even mean bad man, and push the knife so I lack the strength shed tears
such a fate fate my dog that I have it in their blood boiling
folly for me to leave him even though it manage people
after all he told me is more expensive than life forces so no, good people
after all, every woman is able to do all the love
So no it is it I'm not worthy of your mercy, a little
still curse "probably szczezł" spare no tears,
but shouts, "although" and I go with him like a faithful dog
Because I still have it in their right mind, I'm in his blood
he who does not feel that laughs and mocks
but he does not know what is love bloody baptism
I tell you that I have it in their blood boiling
So let each of the girls shaking that it never possessed the dreams
breasts poisoned tip lies when he who is in his blood

Wizja Szyldwacha / Guard's VisionTitle: Wizja Szyldwacha /  Guard's Vision

[szyldwach przest. żołnierz na warcie, wartownik / szyldwach - guard ] 

Muzyka/music: C. Helmer, G. Krier.

Słowa / lyrics: S. Ratold.Irmina Woźniak zd. Zadarnowska


Irmina Woźniak


Irmina Woźniak zd. Zadarnowska, urodzila się 16 czerwca 1938 roku we wsi Zadarnowo w województwie poleskim, obecnie Białoruś.


Irmina z mamą / with Mum

Rodzice i dziadkowie mieli tam gospodarstwo rolne, w którym Irmina wychowywała się przez 7 lat. Pamiętała z tamtego czasu zadziwiająco wiele szczegółów i lubiła wracać do nich pamięcią, wspominać.Irmina & DzidziaKobryń 1943 nad rzeką Muchawiec / at the Muchawiec riverIrmina z Mamą / with Mum

Po Drugiej Wojnie Światowej rodzina w ramach akcji repatriacyjnej przyjechała na Ziemie Odzyskane. Szkołę podstawową Irmina ukończyła w miasteczku Wąsosz (Wielkopolska), następnie przeniosła się ze swoją Mamą do Legnicy.
W Legnicy uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego, które wtedy mieściło się przy ulicy Piastowskiej.
Po maturze Irmina ukończyła Studium Nauczycielskie we Wrocławiu i rozpoczęła pracę nauczyciela biologii w Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy.W Legnicy poznała Michała Woźniaka i w roku 1958 wyszła za niego za mąż. Zamieszkali razem przy ulicy Hutników. Irmina mieszkała tam 45 lat.  W 1961 roku urodziła jedyną córkę Magdalenę.
Irmina skończyła zaocznie studia, kierunek biologia, na Uniwersytecie Wrocławskiem i podjęła pracę nauczycielki biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy, które mieściło już się w obecnym budynku, przy placu Klasztornym.

W czasie swojego życia zawodowego Irmina była nauczycielem szkoły podstawowej, licealnym, doradcą metodycznym, wicedyrektorem, wychowawcą. Wykształciła kilka pokoleń laureatów Olimpiady Biologicznej. Pisała artykuły o tematyce przyrodniczej do Szkiców Legnickich. Była rzetelnym i cenionym pedagogiem.

W życiu prywatnym była dobrą żoną, troskliwą Mamą i kochającą Babcią, a także serdeczną przyjaciółką dla swoich bliskich i koleżanek. Zawsze miała czas, żeby wysłuchać drugiego człowieka, doradzić mu, podtrzymać na duchu.
W 2010 roku podjęła podróż w rodzinne strony, na Białoruś. Odwiedziła miejsce, gdzie się urodziła i wychowała w pierwszych latach życia. Odwiedziła także groby przodków. Podróż ta dała Irminie poczucie spełnienia, zaspokojenia tęsknoty i powrotu do korzeni.


Nagła choroba szybko zdmuchnęła płomyk Jej życia. Zmarła 29 czerwca 2012 roku w Jeleniej Górze.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Patent oficerski / Patent officers
Dnia 1 stycznia 1938 roku, mój dziadek, Józef zadarnowski otrzymał patent oficerski. Został mianowany podporucznikiem rezerwy w korpusie oficerów piechoty. Po prawej stronie widnieje podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego .

On 1 January 1938, my grandfather, Joseph, of Daniel received a patent officer. He was appointed second lieutenant in the reservecorps of infantry officers. On the right side bears the signature of the President of Poland, Ignacy Mościcki .

poniedziałek, 12 marca 2012

Zdjęcia sprzed II Wojny Światowej / Photos from before the Second World War

Poniżej znajduje się galeria zdjęć wykonanych przez mojego dziadka - Józefa Zadarnowskiego (1914-2000)
Here is a gallery of photos taken by my grandfather - Joseph Zadarnowski
(1914-2000)


Zadarnowo 1935

fot. Józef Zadarnowski


fot. Józef Zadarnowski

fot. Józef Zadarnowski

fot. Józef Zadarnowski

fot. Józef Zadarnowski
Niemiecki pomnik w Zadarnowie, postawiony po I Wojnie Światowej / German Monument in Zadarnowo erected after World War I


fot. Józef Zadarnowski
                                                                Ewakuacja / evacuation
KOBRYŃ


fot. Józef Zadarnowski
Plac Bankowy / Bank Square, 1935fot. Józef Zadarnowski
Widok na sąd  / view of the court

fot. Józef Zadarnowski

Groby rodzinne Zadarnowskich i Chorążyczewskich w Kobryniu / Tombs Zadarnowski and Chorążyczewski family  in Kobrynfot. Józef Zadarnowski
Nowogródek - jarmark / Navahradak - fair  


fot. Józef Zadarnowski
Pińsk Kościół Jezuicki, 1934 / Jesuit Church in Pińsk fot. Józef Zadarnowski
Wilno 9.09.1933 (9th of September)


Miejsce,  gdzie było Zadarnowo k / Kobrynia przed wojną 
(na mapie Google oznaczony jest stary młyn, z lat '70 XX wieku, zbudowany na skraju dawnej wsi Zadarnowo)