wtorek, 9 października 2012

French-Polish Tango: Mon Homme (Blady Niko) - Barbara Rylska, 1960sBarbara_Rylska only pl

EN


Barbara Rylska -- Blady Niko (Pale Nico) (Original French title: Mon Homme) (Muz. Maurice Yvain, Tekst: Stanisław Ratold) Recorded by Muza, 33 rpm. (Warsaw, Poland ca 1967) 

NOTE: "Mon Homme" (Polish title: Blady Niko, meaning in English: Pale Nico) was a great hit of the early 1920s, composed in Paris by Maurice Yvain and made famous in 1922 by Mistinguett - la grande vedette of the cabarets of Paris. Originally composed as a Fox-Trot, it was sung by her more "a la maniere du chanson artistique". During its long and worldwide career, that song was sung by many artists also as tango - such was first Polish recording of "Blady Niko", made in Warsaw in 1922 for Syrena Grand Rekord by a cabaret singer Stanisław Ratold, who was also author of the Polish text - full of passion and desire. I never heard that version, but only with an utmost effort of my imagination I can see a man! -- confessing in public such heartbreaking story of his mad love for a criminal hunk Blady Niko, who: "beats me to blood, takes away my money but when he approaches to kiss me, every nerve trembles in my flesh" :-) 

A couple of days ago I uploaded that hit in excellent jazzy version by Paul Whiteman's orchestra http://youtu.be/HKbZd77oM8s 
Now, I am presenting "Mon Homme" (Blady Niko) performed as ultra-hot tango and recorded in late 1960s in Warsaw, by Barbara Rylska. In a communist Poland, Rylska was one of these wonderful stage artists who were able to recall with taste and refinement -- in almost perfectly mimetic way and with only a discreet parodistic touch -- the atmosphere and style of legendary pre-war cabarets and music theatres of Warsaw. The hot apache-tango "Blady Niko" sung by Rylska's low and slightly harsh voice belongs, no doubt to her peak achievements. What a great loss for Polish stages was her withdrawal from artistic career, in the end of the 1970s! 

See other renditions of Rylska's, I presented in You Tube a couple of years ago -- they are really worth the time you'll spend with them!
Bublitschki http://youtu.be/SOLUaWYGHPI
She's Tipsy, That Gal (Ta mała jest wstawiona) http://youtu.be/_gFT58tS0Is
I'm Afraid To Get Fat (Ja się boję utyć) http://youtu.be/EQFt7wJCyyk

PL
Barbara Rylska - Blady Niko (Blady Nico) (Original French title: Mon Homme) (Muz. Maurice Yvain, Tekst: Stanisław Ratold) Nagrane przez Muza, 33 rpm. (Warszawa, Polska ca 1967)
UWAGA: "Mon Homme" (tytuł polski: Blady Niko, co oznacza w języku angielskim: Blady Nico) był wielkim hitem początku 1920 roku, w składzie w Paryżu przez Maurice'a Yvain i rozsławione w 1922 roku przez Mistinguett - la grande VEDETTE z kabaretów z Paryż. Skomponowana w Fox-Trot, było śpiewane przez jej więcej "a la du Artistique Maniere chanson". Podczas swojej długiej kariery i na świecie, że piosenka była śpiewana przez wielu artystów, jak również tango - takie było pierwsze polskie nagranie "Blady Niko", wykonane w Warszawie w 1922 do Wielkiego Syrena Rekord przez kabaretowej śpiewaczki Stanisława Ratold, który był również autorem Polski tekst - pełne pasji i pożądania. Nigdy nie słyszałem tej wersji, ale tylko z najwyższej wysiłku wyobraźni widzę człowieka! - Wyznając publicznie takiego opowiadania bolesny jego szalonej miłości do przestępczej przystojniak Blady Niko, który: "bije mnie do krwi, zabiera moje pieniądze, ale kiedy podchodzi do mnie pocałować, każdy nerw drży w moim ciele" :-)

Kilka dni temu wrzucone, który uderzył w świetnym jazzowym wersji poprzez http://youtu.be/HKbZd77oM8s orkiestry Pawła w Whiteman 
Teraz przytaczam "Mon Homme" (Blady Niko) wykonywane jako tango ultra-hot i odnotowane w latach 1960 w Warszawie przez Barbara Rylska. W komunistycznej Polsce, Rylska był jednym z tych wspaniałych artystów scenicznych, którzy byli w stanie przypomnieć sobie ze smakiem i wyrafinowaniem - w sposób niemal doskonale mimetyczne i tylko dyskretny kontakt parodystyczne - atmosfera i styl legendarnych przedwojennych kabaretów i muzyki teatry w Warszawie. Hot apache-tango "Blady Niko" zaśpiewany przez niski i nieco szorstki głos Rylska to należy bez wątpienia do jej szczytowych osiągnięć. Co to wielka strata dla polskiej scenie był jej wycofanie z kariery artystycznej, w końcu 1970 roku!

Zobacz inne interpretacje Rylska-tych, przedstawiony w You Tube kilka lat temu - są naprawdę warte czasu będziesz spędzać z nimi!
Bublitschki http://youtu.be/SOLUaWYGHPI
Ona Tipsy, That Gal (Ta Mała żart wstawiona) http://youtu.be/_gFT58tS0Is
Obawiam się, że przytyje (JA SIE Boje utyć) http://youtu.be/EQFt7wJCyyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz