poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Patent oficerski / Patent officers
Dnia 1 stycznia 1938 roku, mój dziadek, Józef zadarnowski otrzymał patent oficerski. Został mianowany podporucznikiem rezerwy w korpusie oficerów piechoty. Po prawej stronie widnieje podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego .

On 1 January 1938, my grandfather, Joseph, of Daniel received a patent officer. He was appointed second lieutenant in the reservecorps of infantry officers. On the right side bears the signature of the President of Poland, Ignacy Mościcki .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz