poniedziałek, 10 listopada 2014

Co pozostało z Wołczyna?


Wołczyn – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim Białorusi, dawniej w Polsce, w woj. poleskim, w pow. brzeskim, siedziba gminy Wołczyn.
W Wołczynie urodzili się hetman polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski (ok. 1620), król Polski Stanisław August Poniatowski (1732), polski malarz Zygmunt Vogel (1764).
Poniatowscy zbudowali w Wołczynie pałac, założyli park oraz wznieśli kościół Świętej Trójcy w stylu późnobarokowym. W połowie XVIII w. do pałacu dobudowano teatr i oranżerię. Zespół pałacowo-parkowy został doszczętnie zrujnowany po zakończeniu II wojny światowej.
Dziś po dawnym zespole pałacowo-parkowym pozostały ruiny kościoła Świętej Trójcy na rzucie kwadratu, wybudowanego w latach 1729–1733 z fundacji kasztelana krakowskiego Stanisława Poniatowskiego.
Po lewej -  Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym - obraz Marcello Bacciarellego z 1768
19 listopada 1761 zawarli w Wołczynie związek małżeński: książę Adam Kazimierz Czartoryski i Izabela Czartoryska. Ślubu udzielał ks. biskup poznański Teodor Kazimierz Czartoryski.
Zrujnowany kościół w 2007 roku przejęła diecezja pińska kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie trwa jego restauracja.
W 1938 w krypcie kaplicy zostały pochowane, przewiezione z kościoła św. Katarzyny w ówczesnym Leningradzie, zwłoki króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po sprofanowaniu ciała i rozgrabieniu trumiennych skarbów przez miejscową ludność białoruską, 
resztki szczątków (drobiny kości i fragmenty szat) króla władze sowieckie wydały Polsce w 1988. W 1995 złożono je w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.[źródło]


Czy rzeczywiście szczątki króla przeniesiono do krypty bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie?  
Tropem śladów polskiego króla podążył Andrzej Pisalnik. Możemy o tym przeczytać w artykule "Tajemnica królewskiego grobu", gdzie autor wysnuwa tezę, że "szczątki ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego prawdopodobnie wciąż spoczywają w białoruskim Wołczynie. Miejscowi nie chcą zdradzić gdzie".[źródło]

Niestety nie znalazłam żadnych starych rycin czy litografii, które przedstawiałyby pałac lub kościół w czasach świetności. Obecnie trwa remont Kościoła. Przedstawiam kilka zdjęć z 2010 roku.
fot. Magdalena Woźniak

fot. Kamil Basiński
 

fot. Magdalena Woźniak


fot. Kamil Basiński


fot. Magdalena Woźniak


fot. Magdalena Woźniakfot. Kamil Basiński

fot. Kamil Basiński fot. Kamil Basiński


fot. Marek Zadarnowski


 fot. Marek Zadarnowski


Powiązane artykuły:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz